TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Akpınar Avukatlık Bürosu tarafından şirket kuruluşları, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, gerekli idari izinlerin alınması, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, borsa ve sermaye piyasası itilaflarının giderilmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konularında hizmetler verilmektedir.

Akpınar Avukatlık Bürosu © Tüm Hakları Saklıdır.

Send this to a friend