İPTAL OLAN UÇUŞTAN ACENTA SORUMLU TUTULAMAZ

T.C. Yargıtay


11.Hukuk Dairesi

Esas: 2019/1242


Karar: 2019/2603


Karar Tarihi: 03.04.2019


HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ – ACENTANIN UÇUŞ İPTALİ SEBEBİYLE OLUŞAN AYIPLI HİZMETTEN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI – TÜKETİCİ MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARIN DOĞRU OLMADIĞI – KANUN YARARINA BOZMA İSTEĞİNİN KABULÜ


ÖZET: Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 102’nci maddesinin birinci fıkrasında: “Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir.” denilmek suretiyle acenteliğin tanımı yapılmıştır. Yine 6520 sayılı Kanun’un 120. maddesi uyarınca havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirket olarak faaliyet gösteren acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağından Tüketici Mahkemesince verilen kararın doğru olmadığından kararın bu nedenle kanun yararına bozulmasına, diğer kanun yararına temyiz itirazlarının ise yerinde bulunmadığından reddine karar verilmesi gerekmiştir.
(6100 S. K. m. 363) (6102 S. K. m. 102)


Dava: Taraflar arasındaki Van 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) yukarıda sayı ve tarihi belirtilen kararının HMK 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmesi üzerine, dava dosyası ve içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve diğer tüm dosya kapsamı incelendi. Gereği müzakere edilip düşünüldü.


Karar: Davacı vekili dava dilekçesiyle, davalı tarafından tüketici sorunları hakem heyetine başvurularak, müvekkili şirketin web sitesi üzerinden uçak bileti satın alındığını, satın alman biletin davadışı S. A. tarafından 15.07.2016 tarihinde 21.45’te Amsterdam-Kopenhag-Alanya güzergahında gerçekleştirilen uçuşa ait iade edilemez bir promosyon bileti aldığını, alman bilette havayolundan kaynaklanan sebeplerle uçuşun Kopenhag-Afanya parkurunun gerçekleştirilemediğini bilet ücretinin kendilerinden tahsil edildiğini belirterek hakem heyeti kararının iptalini talep etmiştir.

Mahkemesince, yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre davalı tüketiciye yönelik ayıplı hizmet ile uçuşun gerçekleştirildiği bu bağlamda itiraza konu hakem heyeti kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek itirazın reddine karar verilmiştir. Karar kesin olmakla birlikte bu karar aleyhine Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanım yararına bozma talebinde bulunulmuştur.


Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 102’nci maddesinin birinci fıkrasında: “Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir.” denilmek suretiyle acenteliğin tanımı yapılmıştır. Yine 6520 sayılı Kanun’un 120. maddesi uyarınca havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirket olarak faaliyet gösteren acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağından Tüketici Mahkemesince verilen kararın doğru olmadığından kararın bu nedenle kanun yararına bozulmasına, diğer kanun yararına temyiz itirazlarının ise yerinde bulunmadığından reddine karar verilmesi gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 6100 sayılı HMK’nın 363. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, gereğinin yapılması için karar örneği ve dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 03.04.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


sinerjimevzuat.com.tr

Akpınar Avukatlık Bürosu © Tüm Hakları Saklıdır.

Send this to a friend