İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Akpınar Avukatlık Bürosu, müvekkillerine, çalışanlar ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işveren ve çalışanların haklarının korunması, bu kapsamda bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi uygulamaları, çalışan ve işyeri güvenliğinin sağlanması ile iş hukukuna ilişkin olarak ortaya çıkabilecek diğer sorunlarda danışmanlık hizmeti verir. Ayrıca, müvekkilleri aleyhine açılan işe iade ile işçilik alacakları davalarında müvekkillerin temsil edilmesi faaliyetleri arasındadır.

Akpınar Avukatlık Bürosu © Tüm Hakları Saklıdır.