Av. Funda Çiğdem ŞARA

1995 İzmir doğumludur. Alp Oğuz Anadolu Lisesi (2013) ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2018) mezunudur. 2019 yılında avukatlık stajını tamamladıktan sonra başta İş Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku alanlarında çalışmıştır.

Katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri:

· İzmir Barosu CMK Eğitim Çalışmasına Katılım Sertifikası

· Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Eğitim Çalışması Katılım Sertifikası

· 6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu Eğitim Sertifikası

· Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHRC) işbirliğinde, düzenlenen Mülteciler Hukuku ve Uluslararası Koruma Eğitim Çalışması Katılım Sertifikası

İletişim: funda.sara@akpinar.av.tr

Akpınar Avukatlık Bürosu © Tüm Hakları Saklıdır.