ARB. AV. İRFAN MEDET AKPINAR

Büromuzun kurucusu ve yetkili temsilcisi olup,1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1993 yılından bu yana serbest avukatlık yapmakta olup, halen mesleki faaliyetini doktora aşamasına taşımak için Yaşar Üniversitesinde %100 burslu olarak Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Geçmiş yaşantısında bir dönem profesyonel sporculuk ve tiyatro oyunculuğu yapmış olup, halen evli ve 2 çocuk babasıdır. 2013 yılı Kasım ayında resmi sicile kayıtlı Arabuluculuk görevine başlamıştır. 2014 Şubat ayında Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’ ne üye olarak seçilmiştir.

 Av. İrfan Medet Akpınar’ın katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

– İzmir Enternasyonal Fuarı – Dostluk Sertifikası (Ekim 1993)

– Adalet Bakanlığı – Noterlik Belgesi (Mart 1996)

– Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü – Tekerlekli Sandalye Basketbol Maçı 1.Derece Başarı Belgesi (Aralık 1998)

– İzmir Barosu CMK Eğitim Çalışmasına Katılım Sertifikası (Haziran 2001)

– TBB-Türkiye Avukatlar Sosyal Dayanışma Vakfı – Fikri Haklar Hukuku (Aralık 2003)

– İzmir Barosu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri – Katılım Belgesi (Aralık 2007)

– Türk Dış Ticaret Vakfı – Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifikası (Mart 2007)

– Yeminli Adli Bilirkişiler Derneği – Uygulamalı Bilirkişilik Seminerine Katılım Belgesi (Nisan 2007)

– Türkiye Barolar Birliği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri – Katılım Belgesi (Şubat 2008)

– İletişim Akademi – Uygulamacılar için bilirkişilik sertifikası (Eylül 2010)

– İzmir Barosu – İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikası (Ocak 2011)

– CEO Eğitim Danışmanlık – İş Sağlığı ve Güvenlik Yön.Sis.Eğitim Sertifikası OHSAS 18001:2008 (Nisan 2011)

– CEO Eğitim Danışmanlık – Kalite Yönetim Eğitim Sertifikası OHSAS 9001:2008 (Nisan 2011)

– CEO Eğitim Danışmanlık – Çevre Yönetim Eğitimi Sertifikası OHSAS 14001:2008 (Nisan 2011)

– İstanbul Kültür Üniversitesi – Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi “Medeni Hukuk Kavramları ve Tapu Mevzuatı açısından ipotek” konulu eğitime katılım belgesi (Haziran 2011)

-THK-Tandem Paraşüt Atayışı Sertifikası (Temmuz 2011)

– TBB-Türavak – Enerji Hukuku Katılım Belgesi (Ekim 2011)

– İzmir Barosu – Uzlaştırmacı Eğitim Çalışmasına Katılım Belgesi (Eylül 2012)

– İzmir Kariyer Merkezi – “Beden Dili, Etkili Konuşma Teknikleri Eğitimi” Sertifikası (Ekim 2012)İrfan Medet Akpınar

-İzmir Kariyer Merkezi-Zaman Yönetimi/Stres Yönetimi Sertifikası (Kasım 2012)

– International RegistrarTechnic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri (Kasım 2012)

– İzmir Kariyer Merkezi – “Zaman Yönetimi/Stres Yönetimi” Eğitimi” Sertifikası (Kasım 2012)

– TBB-Türavak – Adli Tıp/Adli Bilimler İleri Eğitim Programı Sertifikası (Ocak 2013)

– Ege İhracatçı Birlikleri- Sözleşme Teknikleri Eğitimi Katılım Sertifikası (Nisan 2013)

– TBB-Türavak – Sağlık Hukuku İleri Eğitim Programı Sertifikası (Nisan 2013)

– Gediz Üniversitesi – Arabuluculuk eğitimi (Ağustos 2013)

-TBB-Türavak- Fikri Haklar Hukuku İleri Eğitim Programı Sertifikası (Aralık 2013)

– Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi katılım belgesi (Ocak 2014)

– OMC – İşe alım seçme ve yerleştirme eğitim sertifikası (Şubat 2014)

– TAM Tıp Hukuku Araştırma Merkezi – Ölüm ve bedensel zararlarda tazminat hesapları eğitim sertifikası (Şubat 2014)

– İzmir Üniversitesi ve İzmir Tabip Odası – 1. Sağlık Hukuku Sempozyumu Katılım Belgesi (Mart 2014)

– TBB-Türavak- Enerji Hukuku Ve Bilirkişilik İleri Eğitim Programı Sertifikası (Nisan 2014)

– TBB- RegionalSeminarForLawyers Katılım Sertifikası (Mayıs 2014)

– TBB-Türavak- Tüketici Hukuku İleri Eğitim Programı Sertifikası (Ocak 2015)

-İzmir Arabulucular Derneği Üyeliği (Şubat 2015)

– TBB-Türavak- Aktüerya Hukuku İleri Eğitim Programı Sertifikası (Mart 2015)

-TBB Eğitim Merkezi- Toprak Hukuku Semineri Sertifikası (Ekim 2015)

– Adalet Bakanlığı-Council Of Europe- Pilot Adliyeler ve Arabuluculuk Bilgilendirme Merkezi Personeli Eğitimi Katılım Sertifikası (Kasım 2015)

-ÇSGB- Anadolu Üniversitesi- İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren Veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Sertifikası (Mayıs 2016)

-T.C. Milli Eğitim Bakanlığı- Diksiyon Eğitimi Sertifikası (Mayıs-Haziran 2016)

-CIArbEuropeanBranch- Module 1 Mediation Training Course Certificate (Ağustos 2016)

-Arabuluculuk Daire Başkanlığı- Train TheTrainers Eğitim Programı Sertifikası (Ağustos 2016)

-Arabuluculuk Daire Başkanlığı- How To Run An ADR Center? Eğitim Programı Sertifikası (Eylül 2016)

– BTSO-CIArb- Uluslararası Tahkime Giriş Eğitim Programı Sertifikası (Ekim 2016)

-Dokuz Eylül Üniversitesi- Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresi Katılım Sertifikası (Kasım 2016)

-Hacettepe Üniversitesi- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Programı Sertifikası (Aralık 2016)

-İzmir Barosu- Uzlaştırmacı Eğitimine Yönelik Çalışma Sertifikası (Ocak 2017)

-Başkent Üniversitesi BEDAM- İnşaat Davalarında Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası (Şubat 2017)

-ÇSGB-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)- Sosyal Diyalog Konusunda Uluslararası Çalışma Standartları Ve AB Hukuku Eğitim Sertifikası (Ekim 2017)

-Başkent Üniversitesi BEDAM-Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası (Ekim 2017)

-TBB- Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Sertifikası (Aralık 2017)

-İstanbul Ticaret Üniversitesi- Uzlaştırma Temel Eğitimi Sertifikası (Aralık 2017)

-TBB-Başkent Üniversitesi BEDAM- İş Hukukunda Arabuluculuk Eğitimi Sertifikası (Ocak 2018)

-T.C. Milli Eğitim Bakanlığı- Emlak Danışmanlığı Programı Sertifikası (Şubat-Nisan 2018)

-T.C. Adalet Bakanlığı- Uzlaştırmacı Belgesi

İletişim: irfanmedet@akpinar.av.tr  

 

 

 

 

 

 

 

Akpınar Avukatlık Bürosu © Tüm Hakları Saklıdır.