SİNEM CAN TARCAN – Yönetici Avukat | Arabulucu

1992 İzmir doğumludur. İzmir Atatürk Lisesi (2010) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2014) mezunudur.
Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku alanlarında çalışmış olup Akpınar Avukatlık Bürosu’nda yönetici avukattır.
Bu kapsamda, şirketlerin günlük olarak ihtiyaç duyabilecekleri belge ve sözleşmelerin hukuki olarak hazırlanmasının yanı sıra, bireysel ve toplu iş hukuku alanında hizmet akitlerinin ve iç yönetmeliklerin hazırlanması, işten çıkarma ve ayrılma süreçlerinin hukuki yapısının hazırlanması ve yönetilmesi gibi konularda hizmet vermektedir.
Dava ve ihtilafların halli hususunda müvekkillerine danışmanlık yapmakta ve müvekkillerini Türkiye’de her derecede mahkemeler ve yargı mercileri nezdinde temsil etmektedir.
Katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri:
 • İzmir Barosu CMK Eğitim Çalışmasına Katılım Sertifikası 
 • İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitimine Yönelik Çalışmaya Katılım Sertifikası 
 • BİLGİ BİRİKİM – İş Göremezlik, Destekten Yoksun Kalma, Aktüerya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası  
 • Hukuk Eğitim – Özel Hukukta Davaların Yarışması ile Terditli Dava ve Davaların Yığılması Şematik Anlatımı Eğitimi Sertifikası 
 • Hukuk Eğitim – Sözleşmelerin Haklı Sebeple Feshi ile Haksız Feshinin Sonuçları Eğitimi Sertifikası 
 • ODTÜ – METU – Bilgeiş – Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası 
 • ODTÜ – METU – Bilgeiş – İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Eğitimi Sertifikası 
 • Hukuk Eğitim – Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri  Eğitimi Sertifikası 
 • Hukuk Eğitim – Belirsiz Alacak Davasında Uygulama Sorunları Eğitimi Sertifikası 
 • Hukuk Eğitim – Sözleşmelerde İfa Edilmemeye Dayalı Strateji Oluşturma Eğitimi Sertifikası 
 • ODTÜ – METU – Bilgeiş – Dış Ticaret Eğitimi Sertifikası 
 • Hukuk Eğitim – Yargıtay Kararları Çerçevesinde Tacirler Arası Genel İşlem Koşulları Eğitimi Sertifikası 
 • Hukuk Eğitim – Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Eğitimi Sertifikası 
 • ODTÜ – METU – Bilgeiş – Liderlik Eğitimi Sertifikası 
 • ODTÜ – METU – Bilgeiş – Stresi Yönetmede Yöneticilerin Rolü ve Durumsal Liderlik Eğitimi Sertifikası 
 • Edulegal – Enerji Hukuku Eğitimi Sertifikası 
 • ODTÜ – METU – Bilgeiş – Çatışma Yönetimi Eğitimi Sertifikası 
 • ODTÜ – METU – Bilgeiş – Kişisel Stres Yönetimi Eğitimi Sertifikası 
 • ODTÜ – METU – Bilgeiş – Zor İnsanlarla Baş Etme Eğitimi Sertifikası 
 • ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ – Sağlık Hukukuna Giriş ve Tıbbi Uygulama Hataları Eğitimi Sertifikası 
 • ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ – Tıbbi Uygulama Hatalarının Hukuki Boyutu Eğitimi Sertifikası 

İletişim: sinem@akpinar.av.tr

Akpınar Avukatlık Bürosu © Tüm Hakları Saklıdır.